19 de setembre 2016

Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals. • Inici de les classes a partir del 19 de setembre de 2016. 
 • Inscripció gratuïta. Tenen accés directe les persones amb un títol de grau mitjà de qualsevol família professional sense fer cap prova d'accés.
 • Termini màxim de matrícula: fins el 31 d'octubre. 
 • Lloc: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó). Telèfon 971369390.
 • Més informació en aquest enllaç. També al 971369390 (demanar per la secretària).

15 de setembre 2016

XVI Fira d'artesania, artística i agroalimentària de Ferreries. • 17 i 18 de setembre de 2016. Ferreries.
 • Lloc: Plaça Espanya i C/ Beat Joan Huguet.
 • Horari: Dissabte de 10 a 21 hores; diumenge de 10 a 14 hores.
 • Ho organitza: Ajuntament de Ferreries.
 • Hi col·labora: Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears.


14 de setembre 2016

Beques d'èxit per acabar els estudis de l'ESO a les escoles d'adults.


Si tens més de 18 anys i menys de 30, ni estudies ni treballes i et vols apuntar a l’escola d’adults per treure’t l’ESO, el SOIB et posa a l’abast una beca per ajudar-te a aconseguir aquest objectiu.

Quins requisits he de complir per tenir dret a la beca?
 • Tenir més de 18 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar-la
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació sense feina en el SOIB
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema nacional de Garantia Juvenil, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies següents:
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors al moment de la inscripció
  • No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 90 dies
  • No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 30 dies
 • Haver acabat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d’ESO cursat en qualque dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears en les convocatòries d’octubre de 2016 a gener de 2017 o de febrer 2017 a maig 2017.

13 de setembre 2016

Ajuts del CIM per a les entitats juvenils 2016.

El dissabte, dia 3 de setembre, es va publicar en el BOIB la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la realització d'activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca, de la convocatòria corresponent a l'any 2016.

S'hi poden acollir les associacions juvenils com les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense afany de lucre, i que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. També s'hi poden acollir també les seccions juvenils constituïdes per un grup de joves d'una associació sense ànim de lucre, que tenguin autonomia funcional i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen i de què depenguin tant fiscalment com legalment. Aquestes seccions han d'estar inscrites en el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. 

L'import màxim de l'ajut és de 3.000€ per entitat. La convocatòria està dotada en 30.000€.
El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 3 d'octubre de 2016.