Oferta cursos Escola Adults


OPORTUNITATS D'APRENDRE!

Sempre és bona hora per sebre alguna cosa més, per a créixer, per treure una formació. No deixem que es perdin aquestes oportunitats.

http://escolaadultsferreries.blogspot.com/2019/08/oferta-formativa-2019-2020.html

https://www.facebook.com/escoladadults.ferreries?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDHTrWIF_e5oX1wq2v3HxRp45f0s2QKc_vRRlkMX7zx4a3ml1MUXMNjST2_aqVnkdYFRnv5OD5v9Dmp

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Activitats ESTIU 2019