Oferta de feina al CJM.

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA A MITJA JORNADA PER A DUR A TERME UN TREBALL DE CAMP

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació d'una persona a mitja jornada durant dos mesos, per a dur a terme un treball de camp per a la posterior edició d'una guia de recursos i serveis per a joves i per a entitats juvenils.

Requisits dels aspirants
 • Tenir el títol de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

 • Ser estudiant d'un cicle formatiu de grau superior.

 • Ser estudiant universitari.

 • Haver obtingut en els darrers dos anys un títol universitari o un títol de tècnic superior.

 • Estar en possessió del certificat B de català.

Es valorarà

 • Les següents titulacions i/o aquelles que estiguin relacionades; educació social, treball social, psicologia, pedagogia o humanitats, serveis socioculturals.

 • Estar en possessió del carnet de conduir.

 • Estar en possessió del títol d'informador juvenil.

 • Estar en possessió del títol de monitor i/o director de lleure.

 • Formar part d'entitats i/o associacions juvenils.

 • Formar part d'una associació.

Sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar dins un sobre indicant com a referència guia de recursos - consell de la joventut de menorca. El termini és fins les 13.30h. del 2 d'agost i el lloc on presentar-ho és a l'INJOVE Institut de la Joventut de Menorca, situat al carrer Vassallo, 22 A - 07703 Maó.

Juntament amb la sol·licitud s'adjuntarà un currículum actualitzat i les fotocòpies de totes aquelles titulacions i/o altra documentació que el sol·licitant cregui que el jurat pugui valorar positivament.

Tribunal

El tribunal valorarà la documentació presentada per cada aspirant i en farà una selecció per a passar una entrevista d'on sortirà la persona finalment contractada. Es donarà avis telefònic a tots els aspirants siguin o no seleccionats.

Per a més informació vos podeu adreçar a l'adreça electrònica del Consell de la Joventut de Menorca cjmenorca@gmail.com

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog