Curs d'informadors joves.

Dirigit a

Majors d'edat amb un nivell mínim de batxiller o FP de Grau superior

Estructura del curs

Hores totals: 480 hores - 400 hores (en línia teòriques + presencials *) més 80 hores de pràctiques en un CIJ de la Xarxa Infojove

* Les presencials consisteixen en una primera jornada inaugural on es veurà el funcionament i les eines del curs; una segona pel mes de gener i les darreres, que són 4 dies de posada en comú de tots els coneixements adquirits, que només es poden realitzar si s'ha superat la part teòrica.

Les pràctiques seran convalidades als informadors joves que hagin fet feina un mínim de 2 mesos en un servei d'informació jove

Inscripcions

De dia 4 a dia 8 d'octubre de 2010

Número de participants

10 places a Eivissa; 10 places a Menorca i 20 places a Mallorca

Preu

300 euros

Dates

Del 19 d'octubre de 2010 al 20 de març de 2011

Jornada inaugural

Dia 19 d'octubre de 2010 (de 10 a 14 hores a l'Oficina d'Emancipació Jove de les Illes Balears que es troba a l'av. d'Alemanya, 13 de Palma). S'explicarà la mecànica del curs, així com el funcionament de les diferents eines.

Jornades presencials obligatòries

Dia 14 de gener de 2011. Jornada de dinàmiques de treball en xarxa i de mitjans de comunicació.

Del 17 al 20 de març de 2011. Aquestes només es poden fer si s'ha superat la part teòrica del curs. Posada en comú de tots els coneixements adquirits a les 400 hores teòriques.

Organitza

Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut. Institut Balear de la Joventut. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears

Documentació a presentar

- Full de sol·licitud
- Fotocòpia del DNI
- Titulació alegada: original o fotocòpia compulsada
- Currículum

Inscripcions

A Menorca

Punt d'informació jove de Ferreries
Ctra. del General, 15 B baixos
07750 Ferreries
Tel. 971 37 40 49
A/e pij@ajferreries.org

Més informació.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog